خوبی این قالب‌های گرافیکی وبلاگ و سایت این بود که به آٔدم روحیه میداد!

امروزه با قالب‌های فلت و متریال به نظرم درسته سئوی سایتا بهتر شده ولی سایتا بی روحتر شدن!

قابل گرافیکی   


          


      

یادش بخیر