دقایقی پیش سرورهای تلگرام د چار مشکل شده و قطع می‌باشد.

از این رو وب سایت تلگرام نیز باز نمیشود.

تلگرام

این قطعی در امروز به تاریخ 1395/11/14 از ساعت 5:40 روی داده است.

هنوز علت قطعی سرورهای تلگرام اعلام نشده است و به محض کسب اطلاعات بیشتر در این وبلاگ اعلام خواهم کرد.

============================

در ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه تلگرام مجددا وصل شد.