امروز برای خواهر زادم یک دوچرخه با چرخ‌های کمکی خریدیم؛ انگار دنیا رو بهش دادیم؛ شدت خوشحالیش باعث شد این پستو بنویسم!

منم وقتی بچه بودم و بخاطر وعده بابام که بهم داده بود (یعنی معدل ۲۰ = دوچرخه) از روی علاقه دو سه سال معدل ۲۰ آوردم و بالاخره برام دوچرخه رو خرید؛ دو سه شب اول خواب به چشمام نمی‌اومد و در کنار دوچرخه خوابم میبرد!

خواستم بگم اگه فرزند پسر دارید یا در آینده خدا نصبیتون میکنه برای خوشحال کردن و تشویقش دوچرخه بخرید :-)